2023.8.5(Sat)
LOSTRAIN@amnesia
ENTRANCE : 2 ,000 YEN
OPEN : 22:00~5:00
DJ
KAI (ONEWORD RECORDS)
TAMURA(ONEWORD RECORDS)
KAZUHO
Bayanski
Staff
TATSUMI
MIO