fetish lounge
@amnesia
ENTRANCE : 1.500YEN
OPEN : 21:00~3:00
〔DJ〕
KAI (ONEWORD RECORDS)
REIR(Galaxy far / Ark Sunday session)
TAKASHI