Category: KAI

2018.7.16 MON, 23 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: MASTER MASTER

2018.7.2 MON, 9 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: HIKKY THE MADNESS

2018.6.18 MON, 25 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: IORI WAKASA

2018.6.4 MON, 11 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: ALPH ZEN

2018.5.26 SAT – KAI : DJ@88(HACHI HACHI) / FUNNEL vol.68

2018.5.21 MON, 28 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: SUBARU(SODEEP)

2018.5.7 MON, 14 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: LYOMA

2018.5.2 WED – KAI : DJ@Progressive Energy / LOSTRAIN – Progressive Energy 5th Anniversary

2018.4.30 MON – KAI : DJ@Bar amnesia / GW SPECIAL PROJECT “DJ WEEK”

2018.4.30 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine

2018.4.16 MON, 23 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: CD HATA

2018.4.2 MON, 9 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: TAKAMI

2018.3.24 SAT – KAI : DJ@88(HACHI HACHI) / FUNNEL vol.67

2018.3.19 MON, 26 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: Osamu M

2018.3.5 MON, 12 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: SUNSEAKER

2018.3.2 FRI – KAI : DJ@WOMB / STERNE – GUEST: ALEX BAU

2018.2.19 MON, 26 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: OHISHI

2018.2.5 MON, 12 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: MOA

2018.2.2 FRI – KAI : DJ@WOMB / STERNE – GUEST: 2000 and ONE

2018.1.27 SAT – KAI : DJ@88(HACHI HACHI) / FUNNEL vol.66

2018.1.22 MON, 29 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: DO SHOCK BOOZE

2018.1.8 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: 石野卓球

2018.1.4 THU – KAI : DJ@zero / RE:FUNK

2018.1.1 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine

2017.12.25 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: SUGIURUMN

2017.12.23 SAT – KAI : DJ@CLUB 444QUAD / ZEROSET

2017.12.19 TUE – KAI : DJ@Lounge Bar SASAKI / Christmas Night

2017.12.11 MON, 18 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: TOMOYUKI YASUDA

2017.11.27 MON, 12.4 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: DJ KAWASAKI

2017.11.13 MON, 20 MON – KAI : Navigator on FM PORT / the Sound of Routine – Guest: Shin Nishimura

© 2018 PHAN PERSIE.